Hantverkshjälpenonline

BYGGLEDNING

Bygglednings modulen är motorn för hantverkare. Med kraftigt stödjande funktioner kan ni hantera hela byggprocessen, få överblick och kontroll av status, och effektivt leda projekten i mål. Vårt system ger er tidsbesparing samtidigt den bästa funktionen för er dagliga hantering.

 • Lägga in nya projekt
 • Äta-hantering
 • Tidsplan / skapa / följa upp
 • Dagbok
 • Mallar, dokument
 • Skapa platsorganisatio
 • Mötesprotokoll, handlingar, mail
 • Skyddsronder
 • Riksinventering
 • Skapa betalningsplaner
 • Övergripande administrera pågående projekt
 • Koppla tid, till lön, progrognos
 • Koppla projekt till KAM för kvalité, arbetsmiljö och miljö hantering
 • Skapa beställning / avtal mot kund
 • Koppla mot Bygg-AMA, Hus – AMA, mfl
 • Lägga in påminnelser för garantibesiktningar, möten etc.
 • Skapa drift och skötselinstruktioner
 • Faktura underlag / faktura för aconto och äta-arbeten
 • Hantera äta-arbeten på underentreprenörer och leverantörer
 • Hantera betalningsplaner för ue
 • Personal liggare, koppling mot skatteverket.Färdiga mallar, brev för tidsförlängning, hinder, avvikelser, informations brev, utredningar.
 • Skapa APD-planer
 • Checklista vid etablering
 • Kopplingar mot modulen prognos för avstämning, ekonomi hantering.
 • Resursplanering
 • Integration till KAM, Prognos, Maskin, Personal modulerna ger Er fullkontroll över alla skeden i projektet.
 • Ritningshantering och byggdokumentation

Kontakta oss för en demo och genomgång av systemet.