Hantverkshjälpenonline

INKÖP

Att göra sina inköp till rätt pris, rätt kvalité och miljö och få saker levererade i rätt tid är en viktig del för lönsamhet. Inköpen tenderar också bli svårare, då mycket tillverkas efter order.

Med modulen inköp kan ni få full kontroll över alla inköp ni gör. Ni skapar enkelt en beställning till både underentreprenör och leverantörer. Ni sparar erhållna offerter, orderbekräftelser, fraktsedlar och följ-sedel.

  • Skapa inköpsplaner / inköpstidsplaner per projekt
  • Skapa vilka leverantörer som är aktuella för respektive projekt.
  • Ha färdiga funktioner, mallar för att skicka beställningar, avtal, brev
  • Hantera fråga / svar vid beställningar
  • Se prislistor, länkar till leverantörer.
  • Koppling till byggledning och prognos.
  • Ta emot drift och skötselhandlingar, intyg, spårbarhet vid inköp, kopplas direkt till projektet.

 Kontakta oss för en demo och genomgång av systemet.