Hantverkshjälpenonline

JURIDIK

Få kontroll över juridiska ärenden inom företaget. Modulen lämpar sig väl även om man anlitar extern juridisk expertis. Vid en juridisk process, som är under uppsegling eller är pågående, så förväntas man ha full kontroll över händelseförloppet och samtliga handlingar som tas fram eller skapas.

Modulen ger också en övergripande vy över vilka processer man har pågående, och vad statusen är. Man kan också budgetera vilka kostnader eller möjliga intäkter en process kan ge.

Modulen är fullt integrerad med både ekonomi, personal och inkasso.

Det finns färdiga juridiska mallar som kan användas eller ligga till grund för skapandet av egna. Ni kan både söka ärende och arkivera avslutade ärenden där ni har full spårbarhet.

  • Skapa nytt ärende
  • Hantera handlingar i en process
  • Skapa kontaktlistor per process eller ärende.
  • Juridiska mallar, avtal mm
  • Viktiga juridiska adress och telefonnummer
  • Databank på juridisk information
  • Hantering av påminnelser, varnings mail för svarstider på processer / ärenden.
  • Kostnadsberäkning vad en process kan kosta eller ge framtida intäkt.

Kontakta oss för en demo och genomgång av systemet.