Hantverkshjälpenonline

KAM – Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö

Kvalitets- och miljöansvarig

De flesta kvalitets- och miljöansvariga som arbetar på mindre företag har även andra arbetsuppgifter att tänka på. Tiden för förbättringsarbetet är därmed begränsat och man behöver då en programvara som tar hänsyn till dessa förutsättningar.

För att jobba långsiktigt med dom viktiga frågorna som kvalité, arbetsmiljö och miljö, så hanterar vi det i modulen KAM. Här kan ni kontrollera och styra dom olika projekten, se i realtid, hur man säkerställer och verifierar KAM-frågorna.

Systemet ger alla access till att ständigt förbättra verksamheten. För projekten så görs både egenkontroller i realtid med foto-dokumentation och på individnivå görs kontrollen.

KAM-ansvarige kan tillsammans med projektledare, serviceledare skapa kontroller och rutiner som ger god spårbarhet, säkerställer kvalitén och miljön.

Systemet varnar om inte uppsätta rutiner, krav eller mål uppnås.

Vi stödjer ISO 9001, ISO 14001 och ISO 14001 och kan även kompletteras med BF9K, och är ett bra verktyg för att lyckas certifiera sig och upprätthålla sina rutiner och instruktioner.

Med systemet kan ni hantera följande.

 • Hantera bolagets kvalitetssystem
 • Hantera bolagets miljösystem
 • Hantera bolagets arbetsmiljösystem
 • Årliga revisoner av systemet.
 • Spara erhållna intyg
 • Lägga upp nya projekt som hanteras med egenkontroller, kontrollplaner
 • Hantera ledningens genomgång.
 • Få varningssignaler om inte kontroller utföres.
 • Se historik över tidigare projekt, kontroller.
 • Hantera bilder / dokument från projekten.
 • Koppling sker till KAM-appen så hantering sker i realtid.
 • Spara och hantera ärenden
 • Spara Handlingar och dokument för databank hantering .
 • Hantera avvikelser.
 • Skicka ut och följ upp kundenkäter och kundnöjdhet.
 • Skicka ut och följ upp undersökningar bland personal, leverantörer, underentreprenörer för att finna ständiga förbättringar.
 • Leverantörs bedömning
 • Process – styrning
 • Dokument styrning

Kontakta oss för en demo och genomgång av systemet.