Hantverkshjälpenonline

MASKINER

Det är viktigt att man har kontroll och vårdar bolagets inventarier och maskiner.

Med vår modul får ni bra kontroll och överblick över er maskinpark, för både spårbarhet, underhåll och resursplanering.

Ni kan med systemet göra följande:

 1. Lägga in nya maskiner, med tillhörande kvitton /leverantörsfaktura.
 2. Styra vilka maskiner som finns i servicebilar, är utlevererade till byggprojekt.
 3. Ni kan internboka maskiner, så ni får maximal nyttjande på unika maskiner.
 4. Spårbarhet på viktiga maskiner, med spårsändare.
 5. Ni kan hantera service av maskiner, och spåra vilka maskiner som stulits vid inbrott.
 6. Ni kan samla kvitton, underlag eller drift och skötselinstruktioner för respektive maskin.
 7. Ni kan både ha interna prissättningar som externa uthyrnings prissättningar.
 8. Ni kan ha körjournaler, på bilar och fordon. Lägga in påminnelse hantering för service och underhåll.
 9. Ni kan skapa checklistor som stäms av för respektive projekt.
 10. NI kan koppla intyg – besiktningsprotokoll till bygglednings modulen, för dom maskiner som är på arbetsplatsen. Underlagen kan med enkelhet skickas till berörd part som efterfrågar underlagen.
 11. Ni kan upprätta inköps budget / kalkyler för nya maskiner.
 12. Ni kan skapa avskrivningsunderlag och inventarielista för bokföringen.
 13. Ni kan skapa anpassad leverantörs lista på maskiner.
 14. Ni kan spara dokument och underlag på nya maskiner, innovationer.

Kontakta oss för en demo och genomgång av systemet.