Hantverkshjälpenonline

PERSONAL

Med personal modulen och tillhörande personal app, så har ni ett kraftfullt verktyg för att hantera personaladministration.
En delaktig personal och transparant system ger många fördelar i ett företag. Ni får effektivera och bättre kontroll över personalfrågor, utan krångliga system och dyra lösningar.

I vårt system ingår följande funktioner:

 • Personal handbok
 • Policy, instruktioner, rutiner
 • Lägga upp anställda, personnummer, CV, utbildningar, intyg, certifikat
 • Inställning så systemet skickar ut gratulationer vid födelsedagar, hälsningar vid storhelger etc.
 • Personal portal, med nyhetsbrev, kontaktuppgifter, lönespecifikationer, personalhandbok, policy, arbetsbeskrivning.
 • Anställningsavtal, mallar, uppsägningsbrev, arbetsintyg
 • Nyrekryterings funktion med CV, Nej tackbrev, anställningsintervju
 • Semesterplanering
 • On-bordning av ny personal, verifiering via bank-id att man tagit del av bolagets personalhandbok, rutiner, policy etc.
 • Checklista för nyanställning.
 • Utbildningsplaner för personal.
 • Medarbetarsamtal / löneförhandling
 • Tidsregistrering / frånvaro rapportering, (kopplas mot löneprogram) integrerad mot prognos.
 • Sjukdoms hantering
 • Statistik sjukfrånvaro

Kontakta oss för en demo och genomgång av systemet.