Hantverkshjälpenonline

PROGNOS

Likviditet, nyckeltal, uppföljning, limit, budgetprognos och projektprognos

Det viktigaste hos ett företag är att ha koll på prognoserna, och få ut bra beslutsunderlag och spegla verkligheten. Att enbart förlita sig på utfall, är vanskligt för om det går fel är det redan förtjänt att vidtaga några åtgärder.

Vårt prognosverktyg tar hänsyn till hela företaget, dom enskilda projekten och ner på servicejobb.

Ni får en mycket noggrann och övergripande bild över resultatet. Ni kan lätt med vår API-lösning, även följa upp utfall från bokföringen

Varnings funktioner:

En viktig funktion i vårt verktyg är att ni som leverantör, kan ställa in varnings, algoritmer mot era kunder.

  • Systemet varnar om någon post ej finns med i kalkyl / budget
  • Systemet varnar om man överskrider budgeterad kostnad
  • Systemet ger limit varningar, om fakturor, inbetalningar, ackumulerade arbetstider, gjorda inköp, äta -jobb i realtid överskrider den limit man givit kunden.

Denna funktion ger bra stöd i företaget så man inte tar på sig för stora enskilda risker i ett företag.

  • Likviditetsplanering och stödjande funktioner.
  • Nyckeltal på verksamheten

Kontakta oss för en demo och genomgång av systemet.