Hantverkshjälpenonline

Konsult / Rådgivning

Professionell rådgivning för ditt företag

Ska du starta bolag, vill du utveckla din affär eller behöver ni tillfällig förstärkning? Att lägga pengar på strategisk affärsrådgivning är en kostnad för ditt företag – men framför allt är det en investering du tjänar på i längden.

Pris från 695 kr/ timmen

Vi kan hjälpa er med följande tjänster:

 • Budgetering
 • Likviditetsbudget
 • Kassaflödesanalyser
 • Prognoser
 • Investeringsbedömning
 • Köp eller leasing
 • Finansieringsform
 • Beskattning
 • Finansiella nyckeltal
 • Lönsamhetsberäkning
 • Kontrollbalansräkning
 • Kompanjonavtal
 • Äktenskapsförord
 • Testamenten

Ekonomistyrning

Alla företag bör då och då göra en djupare analys av sina siffror. Under sämre tider blir det helt enkelt ett måste. Ekonomistyrning handlar om att följa upp lönsamheten och finansieringen, att tydliggöra sambandet mellan prestation och intäkt. Resultatet ger dig en plattform att utgå ifrån när du planerar för investeringar eller åtdragningar.

Vi kan göra en ekonomisk helhetsbedömning av företaget eller punktinsatser bland de tjänster du ser här bredvid.

Bolagsbildning

Ska du starta företag? Då kan vi hjälpa till med alla de formella handlingarna och ge dig råd kring företagsformer och ekonomi.

Våra nystartskonsulter har själva erfarenheten av att starta och driva företag och vet hur det kan kännas i början. Med bra rådgivning får ditt företag en bra start!

Planera för trygghet och tillväxt

Skattelagstiftningen är komplicerad och förändras ständigt. Det kan vara krångligt att tillämpa lagstiftningen för just din specifika och unika situation. Men med rätt tillämpning kan regelverket också ge din verksamhet många fördelar och bidra till dess långsiktiga överlevnadsförmåga. Genom vår kvalificerade skatteplanering minskar vi skatteeffekterna och behandlar skatteriskerna med en rimlig tolkning av skattelagstiftningen och praxis. Vårt mål med skatteplanering är att utöka möjligheterna för tillväxt samt skapa trygghet för dig som företagare.

Ekonomisk rådgivning

Vi vill också vara där för dig när du behöver kvalificerat stöd, till exempel vid förvärv, företagsförsäljning, omstrukturering och nya investeringar. Då kan vi komplettera din känsla för ett smart affärsbeslut med rätt ekonomisk och juridisk information om både din verksamhet, bransch och marknad. Vi gör det, kort och gott, enklare för dig att utvärdera risker och möjligheter vilket i det långa loppet ger dig de bästa förutsättningarna för att nå riktig framgång.

Både skatterådgivning och ekonomisk rådgivning kan köpas som separata tjänster hos oss. Då gäller timkostnad men i de flesta fall kan vi lämna ett fast pris genom att gå igenom ditt ärende tillsammans först.

Är ert behov av skattekonsult, momskonsult, jurist så kontakta oss så ger vi er ett förslag på det aktuella ärendet.