Hantverkshjälpenonline

Rekrytering

Hantverkshjälpenonline är specialister på hantverksyrken och har det som 100 % fokus. Vi har tagit fram en tjänst indelad i tre huvuddelar:

  • FÖR ARBETSSÖKANDE
  • FÖR FÖRETAG SOM SÖKER ARBETSKRAFT
  • FÖR FÖRETAG SOM BEHÖVER HJÄLP MED REKRYTERING

Söker ni personal?

En lyckad rekrytering innebär inte bara en ny medarbetare. Det innebär också att ni får in den kompetens, de erfarenheter och de idéer som hjälper ert företag att utvecklas.
Vi rekryterar allt från tjänstemän och hantverkare till tekniker och ingenjörer. Hos Hantverkshjälpenonline finns en stor kompetens inom byggtekniska branschen, något som skapar trygghet för både medlemmar och de företag som rekryterar.

Vid rekryteringen jobbar vi på flera olika sätt där dels annonsering på vår plattform, dels ett stort kontaktnät används för att komma vidare i processen. Ni ska känna en trygghet med oss som partner. Vi utför alla kontroller som behövs samt personlighetstest kan användas som ett komplement till rekryteringen.

Här är några exempel på roller vi rekryterar:

Passiva kandidater

Många av kandidaterna inom bygg har redan anställningar inom bygg, men de kan tänka sig att gå vidare i karriären om de hittar något bättre. Vi har tillgång till passiva kandidater som ni tillsammans med oss når ut till innan de ens börjat söka jobb. När vi har kontakt med passiva kandidater tar vi alltid reda på hur deras tillgänglighet ser ut längre fram i tiden och har därför stenkoll på när de exempelvis precis har avslutat ett projekt och kan tänka sig gå vidare.

För företag som önskar hjälp med rekryteringen

Rekryteringsprocessen:

1. Kravprofilsmöte

Här byggs en förståelse för ert företag eller projekt. En djupare beskrivning av den specifika kravprofil ni söker.

2. Researchperiod

Uppdraget inleds med en researchperiod där kund och rekryterare lägger upp en strategi för processen. Frågeställningar och intresseväckande argument tas fram och man börjar gå igenom profiler.

3. Urvalsbearbetning

Rekryterare kontaktar potentiella kandidater i syfte att presentera tjänsten. Vid intresse från kandidatens sida hålls intervjuer.

4. Förmedling av kandidater

Kandidaterna förmedlas löpande till er för att hålla effektiviteten hög. Ni som företagare återkopplar med feedback.

5. Avstämning & utvärdering

Utvärdering av samarbetet sker så snart tjänsten är tillsatt samt tre månader efter från det datum kandidaten tillträdde.

Söker du jobb?

Letar du efter nytt jobb och/eller projekt? Lägg in din profil i vår Rekryteringsplattform och bli sökbar för alla aktörer som söker efter just din kompetens. Du kan även registrera dig som passiv medlem, du har kanske en projektanställning som löper ut inom en viss tidsram och då behöver du ett nytt jobb.